..::KALKULATOR CIJENA::..Zaboravljena lozinka

PVC stolarija

Pomoću kalkulatora za izračun cijena sastavite vlastiti troškovnik obnove ili ugradnje pvc stolarije u Vaš objekt.
<--

Industrijska i protupožarna vrata

Dok se sobna,ulazna i garažna vrata uglavnom ugrađuju u stambene zgrade,u objekte javne ili poslovne namjene ugrađuju se specijalna vrata,uvjetno nazvana industrijskima.Propisi,preporuke i norme usvojene za takva vrata mahom se odnose na sigurnost tj.na zaštitu ljudi od mogućih opasnosti,ponajprije od najveće i najčešće-požara.Stoga se uz pojam industrijskih vrata najčešće spominje uvjet protupožarnosti.

industrijska vrata

 

Dakako,i tu postoje ulazno-izlazna vrata,skladišna i razni tipovi industrijskih vrata te protupožarna u svim varijantama.Ovisno o objektu,primjeni i prostoru koji zatvaraju,industrijska se vrata izrađuju od svih vrsta prirodnih,umjetnih ili kompozitnih materijala.Izrada i montaža industrijskih vrata podliježe posebnim pravilima i normama,pa prolaznu tržišnu ocjenu dobivaju samo vrata izrađena i ugrađena po važečim propisima.

protupožarna vrata                     sigurnosna vrata

ULAZNO-IZLAZNA VRATA

Ulazna vrata u javne objekte,dućane,robne kuće,hotele,poslovne zgrade...ne moraju biti protupožarna,jer ti su prostori uglavnom ostakljeni,a sama su vrata tek manji dio fasade.Ta vrata omogućuju komunikaciju i protočnost,a u kriznim situacijama siguran i brz izlaz za mnogo ljudi odjednom.U normalnim okolnostima vrata se automatski otvaraju ili je propisan smjer kretanja,npr rotirajuća vrata.U kriznim situacijama pomaže antipanic okov ili blokada u otvorenom položaju te sklapanje krila rotirajućih vrata tako da se otvara dvostruki slobodan izlaz.

Zbog velike je prohodnosti za ulazno-izlazna vrata najpodesnija klizna konstrukcija.Naime zaokretna bi smetala zato što se otvaraju prema ljudima koji nailaze na iz suprotnog smjera.Automatika jednokrilnih ili dvokrilnih kliznih vrata funkcionira na tri načina:s fotočelijom ili termosenzorom koji kontrolira pokret u uskom pojasu ispred vrata,odnosno nagaznom platformom ispod koje je sklopka.Svaki od ta tri uređaja daje nalog motoru za otvaranje krila i blokiranje u krajnjem položaju.Da bi se vrata ponovno oslobodila i zatvorila u propisanom vremenu,opremljena su vremenskim relejem koji ih pokreće samo ako je prilazno polje prazno.Otkriju li dodatni senzori smetnjuna crti prolaza ,zadržat će krila u otvorenom položaju.Senzora je više da bi reagirali na prolaz odrasle osobe,djeteta ili niskog tereta npr.kolica u samoposluzi.

Zatvaranje može zaustaviti i dodir krila rukom izvan zone senzora na crti prolaza.Prednost automatike je što otvaranje i zatvaranje može ponoviti i tisuću puta dnevno.Pritom je cijeli sklop izložen dodatnom opterećenju zbog čestih prekida operacije zatvaranja koje izaziva neujednačeno prelaženje ljudi preko crte praga.Inercija krila,naglo zaustavljanje i trenutačna promjena smjera višestruko opterećuju mehanizme,pa su oni unqaprijed prilagođeni mogućem preopterećenju.Stoga kretanje krila olakšava dodatni pribor-protuutezi,opruge i pneumatski klipovi.

Elektromotor takvih vrata ima i vlastiti baterijski izvor energije,pa nestanak struje neće izazvati paniku na zatvorenim izlazima.Sigurnosni propisi nalažu i dodatne izvedbe s antipanic okovima tako da se klizno krilo može zakrenuti kad su vrata zatvorena,tzv.emergency breakaway system.

Ako su vrata ugrađena u staklenu stijenu,čak se i dio nje može zakrenuti i proširiti izlaz!Otvorena krila omogućuju brz izlaz osoba iz ugroženog prostora ,a potom se krila automatski zatvaraju i sprečavaju širenje dima,vatre i topline.

SKLADIŠNA INDUSTRIJSKA VRATA

Vrata skladišta,tvorničkih hala,pomoćnih dijelova zgrade u užem se smislu smatraju industrijskima.Izgledom i konstrukcijom gotovo su identična garažnim vratima,no izrađuju se po mjeri od posebnih materijala i s ugrađenom automatikom.Tipična skladišna vrata su rolo vrata ili horizontalna sekcijska,rjeđe klizna ili vertikalna harmonika.Klizna se ugrađuju u velike fasade gdje u otvorenom položaju ne prekrivaju druge otvore te u pogonima gdje se rijetko otvaraju.Masivna su,pa su snažniji i pogonski motori,klizači i vodilice.Zbog velikih površina obično se izrađuju u harmonika varijanti,s vertikalnim segmentima koji se slažu na bočnim stranama otvora.Zbog velikih ploha i mase ni harmonika vrata ni klizna ne mogu se otvarati rukom,pa nemaju ni automatsko otvaranje već samo motorni pogon.

Brzinu otvaranja kliznih vratamotorom možete regulirati.Otvaranje harmonika-vrata je složenije,jer uz pravocrtno gibanje untar vodilica segmente krila treba okretati oko vertikalne osi.

Rolo vrata su spretnija u skladišnom prostoru.Izrađena su od tanjeg čeličnog ili aluminijskog lima,s manjim pogonskim motorom.Brže se otvaraju i zatvaraju,a automatika je slična garažnim vratima.Uz vrata postoji sklopka za otvaranje koja se aktivira udarom donjeg gumenom brtvom obloženog ruba u prepreku,a to može biti vozilo,teret ili osoba.Kod užih vrata signal za prekid operacije daje svjetlosna zraka u šupljini gumenog profila.Pri udaru u prepreku guma se deformira i prekida zraku,a senzor trenutačno prekida zatvaranje i pokreče vrata u suprotnom smjeru.

Ako su vrata jako široka te je moguć progib,brtva se izvodi s dvije neizolirane elastične trake u gornjoj i donjoj zoni šupljine.Deformacijom profila trake se dodiruju,zatvaraju električni krug i šalju signal za prekid operacije.Poseban tip su tzv.brza rolo vrata napravljena od nekoliko horizontalnih šipki u vodilicama i razapetog gumiranog platna,pa izgledaju kao zavjesa.Lako se podižu i spuštaju,a često se montiraju na grijanim skladištima i iza čvršćih vrata koja se zatvaraju samo noću .

Takvim brzim vratima upravlja se prekidačem uza sama vrata,uz zvučni signal,jer bi naglo spuštanje moglo ozljediti nekoga tko se zatekne ispod njih .

Osim kliznih i sekcijskih vrata pokretanih motorom,velike otvore mogu zaklanjati debele gumene ili prozirne polietilenske zavjese pričvršćene na zaokretnu konstrukciju.Takva se provizorna vrata često postavljaju u proizvodnim halama kroz koja često prolaze viličari i manja vozila.Elastičnu zavjesu ne oštećuje udarac vozila ili tereta,a providnost omogućuje  vozaču da uoči prepreku iza nje i zaustavi se na vrijeme.

Moderno skladište mora omogućiti brz pristup dostavnih vozila.Stoga su sekcijska ili rolo vrata dio utovarno-istovarne rampe,a podesiva zavjesa može dobro zabrtviti prostor između dovratnika i sanduka kamiona,pa se pri dugotrajnom ukrcaju ne gubi toplina iz skladišta.

U graditeljstvu se protupožarnosti pridaje najviše pažnje.Borba protiv vatre počinje izborom konstrukcije te negorivih i samogasivih materijala.Kako je stopostotna zaštita nemoguća,u slučaju požara plamen se svim sredstvima ograničuje na mjesto gdje je nastao.Pritom glavnu ulogu imaju protupožarna vrata koja omogućuju brzu evakuaciju i zaustavljaju širenje plamena.Kako se požar širi dvojako-plamenom i ižaravanjem,vrata moraju fizički zaustaviti plamen i dobrom izolacijom spriječiti širenje topline nea okolni prostor.

U javnim prostorima uloga protu-požarnih vrata je da požar ograniče na što manji prostor,pa se veliki volumeni zgrada pregrađuju izoliranim pregradama na manje radi lokaliziranja vatre.

Namjena pojedinog prostora određuje propisano vrijeme u kojem pregrada mora zadržati plamen.Obično se označuje kao F30,F60,F120...a brojka označuje minute do uništenja pregrade i prodora plamena na drugu stranu.Taj parametar raste razmjerno riziku od vatre i otežanom gašenju.Kako se vatra može pojaviti s obje strane pregrade ili vrata,obvezan je certifikat koji potvrđuje sposobnost zadržavanja plamena,dima ili ižarivanja s jedne ili s obje strane.Europske javne zgrade moraju zadržati plamen npr.u hotelskoj ili đačkoj sobi do 30 minuta.Minutaža se povećava ovisno o namjeni prostora,pa npr,lakirnica u proizvodnom pogonu ili domarova priručna radionica moraju imati vatrootporna vrata i preko 90 minuta.Vrata nisu jedini element za smanjenje rizika širenja vatre,već se dopunjuju detektorom dima i sapnicama za automatsko gašenje.Tipičan primjer su vrata u bolničkim hodnicima koja su u normalnim uvjetima zatvorena,a u slučaju požara krila se automatski otvaraju i blokiraju u otvorenom položaju zbog evakuacije i potom se zatvaraju sprečavajući širenje vatre.

MATERIJALI

Industrijska se vrata izrađuju od raznovrsnih materijala-od čelika do gumiranog platna ili debljih polietilenskih folija.Skladišna ulazna vrata su od čeličnih ili aluminijskih limova,šuplja ili ispunjena poliuretanskom pjenom.No protupožarna vrata mogu biti i od drvenih masivnih elemenata,ali s izolacijom između unutrašnje i vanjske plohe vrata.

Zapaljivost može umanjiti i impregnacija,a donekle i protupožarni nalič.Protupožarna vrata mogu na sebi imati i materijale koji ne podnose visoke temperature,npr aluminij ili staklo,ali u požaru ne smiju umanjiti pouzdanost nosive konstrukcije niti propustiti plamen.

Stoga se u takva vrata ugrađuje specijalno vatrootporno staklo s nekoliko tanjih staklenih ploča koje sprečavaju širenje plamena i ižaravanje topline.

protupožarna vrata

 

OKOV

Okov protupožarnih vrata mora biti od čelika,jer plastika,aluminij i slični materijali u plamenu mijenjaju oblik.Brtve su kombinacija gume i poliuretanske spužve-guma se počinje topiti na 220 C,a poliuretanska pjena nakon 200 C ekspandira i preuzima funkciju brtvljenja.Brtva vrata specijalnih namjena moraju biti otporne i na kemikalije.Naprimjer u brodskim se strojarnicama požar izoliran u evakuiranom prostoru automatski gasi utiskivanjem inertnih plinova koji guše otvoreni plamen.

NORME I ISPITIVANJA

Protupožarnost je obuhvaćena normama i propisima koji definiraju izdržljivost vrata u požaru.Iako se na sav glas pripremamo za ulazak u Europu i prihvaćanje europskih normi,u hrvatskima vlada nered.Sadašnji važeći standard prepisani je stari JUS,s oznakom HRN U.JI.Kako se i ranije JUS uglavnom oslanjao na njemački standard DIN.Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo danas priznaje njemački standard s prefiksom hrvatskoga,tj normu HRN DIN 4102-5 .Ona vrijedi za pregrade otporne  na požar,pregrade u zidovima,okna za dizala i ostakljenja.Ta je norma u Njemačkoj na snazi od 1977 godine,no službeni ispis naše HRN DIN 4102-5 norme ima samo naslovnu i uvodnu stranicu na hrvatskom a preostali dio je na njemačkom jeziku(!)

Ispitivanjem protupožarnosti i izdavanjem certifikata u Hrvatskoj se bave dvije institucije:labaratorij za toplinska mjerenja-LTM iz Lučkog i Institut za građevinarstvo Hrvatske-IGH.

Pravilo je da proizvođaći imaju vlastite labaratorije(npr.Metalind,Bjelovar),ali u njima provode samo pokusna ispitivanja za vlastite proizvode.Postupak nije jeftin,jer pri svakom ispitivanju treba žrtvovati najmanje dvoja vrata jednakog tipa.Pod jednakim tipom podrazumijevaju se istovrsne konstrukcije s odstupanjima u izmjerama do najviše +/-15 posto.

Za svaka se vrata provode dva testa.Prvim se provjerava funkcionalnost konstrukcije (dovratnik,krilo,okov,dodatna oprema)koja bez popuštanja i oštećenja mora izdržati 5000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja.

Potom slijedi test na protupožarnost pri kojemu se vrata ugrađuju na posebno konstruiranu komoru(peć)kao da su ugrađena u zid.Klijent o svom trošku gradi zid i u njega čvrsto ugrađuje dovratnik s vratima.Konstrukcija se zatim spaja s peći i zabrtvljuje po obodu kamenom vunom.U peći je šest uljnih plamenika i šest termometara na 100 mm od ispitnog krila,a s pet strana potpuno je obložena keramičkom vunom koja podnosi temperaturu od 1400 C.Plamen treba postići visoku temperaturu unutar peći po strogo propisanom režimu,ali ne smije izravno udarati u vrata.Dimni plinovi odvode se dimovodima,a iz kontrolne prostorije pokraj peći provjerava se temperatura i tlak,pa su vrata u podnožju u podtlačnoj,a pri vrhu u nadtlačnoj zoni.

S vanjske strane koja nije izložena požaru temperatura se mjeri u pet točaka.Gornja granica temperature na vanjskoj strani vrata prosječn je 140 C .Poraste li tempratura iznad te granice unutar roka za koji vratima treba atest,ne dobivaju certifikat.Certifikat dobivaju tipska vrata koja su funkcionalna,nepropusna na plamen,otporna na određenu temperaturu s vanjske strane i strukturno stabilna.

Test vrijedi šest godina uz svakogodišnju provjeru prateće dokumentacije.Za uvozne proizvode može se nostrificirati i stranu svjedođba o protupožarnosti,ako je ispitivanje provedeno po DIN-normikod ovlaštene institucije.Certifikat nosi znaku T 30,T 60,T 90,T 120 ILI T 180.Brojka označuje minute izdržljivosti,npr 30 za vrata namijenjena bolnicama,hotelima,đaćkim domovima,60 za ona na kotlovnicama,90 za lakirnice te 120 ili 180 za ona specijalnih namjena.

Posebna je priča ispitivanje vrata sa staklom.Ovisno o tipu u T-klasu se svrstavaju stakla koja sprečavaju prodor plamena i ižaravanje,a u G klasu ona koja sprečavaju prodor plamena.Stakla ispitana na protupožarnost ugrađena u zidove i pregrade svrstavaju se u F klasu.

Pvc stolarija Final Forma