..::KALKULATOR CIJENA::..Zaboravili ste lozinku?
Registrirajte se!

PVC stolarija

Pomoću kalkulatora za izračun cijena sastavite vlastiti troškovnik obnove ili ugradnje pvc stolarije u Vaš objekt.
<--

Naputci za sastavljanje

Ove preporuke za obradu vrijede za obradu i preradu prozorskih profila od umjetnih materijala,sustav GEALAN.Naredni podaci se odnose na sve verzije profila.Ukoliko odstupajuće preporuke vrijede za folirane ili obojane profile prozora iz umjetnih materijala one su posebno istaknute.Poštivanje preporuka za obradu je osnovna pretpostavka za kvalitativno visoko vrijedne prozore iz umjetnih materijala a time i osnova za jamstvene zahtjeve.

1.SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

GEALAN profili iz umjetnih materijala za prozore u pravilu imaju duljinu od 6 metara.Profili ulaznih vrata imaju duljinu od 6.5 metara

Kako bi se izbjegle deformacije,svi profili moraju biti skladišteni cijelom površinom i ravno na dovoljno stabilnoj površini.Neravna podloga dovodi do presavijanja i deformacija profila.

Maksimalna visina slaganja iznosi 1 metar.Za skladištenja su vrlo dobre prikladne police koje su opremljene jakim daskama i ne prelaze maksimalan razmak stupova od 1 metar.

Podloge koje su premazane impregnirajućim sredstvima ili drugim kemikalijama ne smiju se koristiti.Ako se profili skladište na otvorenom,može uslijed sunčevog zračenja doći do deformacija profilnih šipki.

Profili bi se uvijek trebali skladištiti u halama.Ako to nije moguće,profili bi se trebali skladištiti na mjestu zaštićenom od sunca i prozračnom mjestu.To također vrijedi i za skladištenje iza ostakljenih prostora.

Preporučujemo da u slučaju dužeg skladištenja profile zaštitite pokrovom.

Profili,koji su predhodno bili skladišteni u vlažnim prostorijama moraju,u svrhu obrade imati temperaturu prostorija u kojima će se obrađivati,barem 18 stupnjeva.

Također može biti neophodno i premještanje profila u drugo skladište.Kao orijentacijska vrijednost vrijedi da se ohlađeni profil odprilike 1 sat vremena zagrije za 1 stupanj.Preostali komadi se moraju tako odložiti da se izbjegavaju oštećenja,jaka onečišćenja,absorbcija vlage itd.

Kako bi se izbjegle ogrebotine na profilima,profili be se trebali uzimati samo preko uzdužne strane skladišnog mjesta.Pri tome se profili ne smiju vući preko ruba.

Na profilima u boji se površinska oštećenja pojavljuju jasnije nego na bijelim profilima.

Kod skladištenja,transporta i daljnje obrade stoga je potrebna posebna briga.

Prozorski profili (tj neobrađeni profili)s gornjom površinom u boji se ne smiju skladištiti na otvorenom.

2.KROJ PROFILA

2.1.0.KROJ PROFILA KRILA

Krojenje metalnih i profila iz umjetnih materijala mora se obaviti na odvojenim napravama za piljenje.Na ovaj se način sprečava da metalne strugotine dospiju u profil iz umjetnih materijala(loša kvaliteta šava zavara,oštećenje razine zavara)

Kroj profila koji se zavaruju trebao bi se izvoditi pilom koja je isključivo korištena za pvc obradu.Za kroj prozorskih profila prikladne su pile za koso rezanje s listovima s oštricama od tvrdog materijala za umjetne materijale s brzinom vrtnje od 3000-4000 okr/min.Dvostruke pile za koso piljenje su ekonomične i dopuštaju visoke preciznosti kroja.

Kod svih krojeva mora se obratiti pozornost na napinjanje i rezanje s obzirom na kuteve.Izobličavanje rubova sprečava kvalitetu zavarivanja i povećava radne troškove rada za obavljanje naknadnih radova.Prilikom krojenja i prilikom zavarivanja površine za naprezanje bi trebale biti iste.Preporučuje se da se kao podloga odabere najšira površina profila.Prilikom krojenja pvc koestrudiranih profila se koestrudirana strana profila mora uvijek staviti suprotno od lista pile.

Prilikom rezanja pvc profila ne smije se provoditi nikakvo podmazivanje.Ostaci ulja,masti,vode itd. loše utječu na kvalitetu šava zavara.Alat za rezanje mora biti oštar kako bi se izbjegla toplina od trenja.Prilikom krojenja profila potreban je za dimenziju izrade dodatak od 5-6 mm,budući da je veliki razmak po površini zavarivanja oko 2,5-3,0 mm.Neophodni dodatak zavarivanja mora se za svaki stroj utvrditi u pokusu.Pojedine krojne mjere su ovisne o profilima.Ako se profili nakon krojenja skladište preko noći,na površinama krojenja dolazi do absorbcije vlage koja smanjuje kvalitetu šava zavara te umanjuje čvrstoću kutova.Stoga preporučujemo da se profili obrade odmah nakon krojenja.

2.2.0 INLINE-BRTVLJENJE

 Prije krojenja mora se ispitati brzina rezanja pile i po potrebi promijeniti brzinu.List pile se eventualno mora prilagoditi.Mora se obratiti pozornost na čisti rez.U tu svrhu bi trebalo koristiti dodatne elemente na koje se pritisne brtva.Ima smisla da se dodatni elementi montiraju bliže listovima pile kako bi se spriječilo labljenje brtve.Strugotine od brtvi koje nastanu eventualno je potrebno ispuhati.

2.3.0 KROJ PREČKE I PREČKE OKVIRA

Prilikom izrade višekrilnih prozora u "00"s prečkama i prečkama okvira može se otkvačiti okvirni profil v oblika.U tu svrhu prikladne su specijalne pile za otkvačenje.Pri tome dva lista pile koji se nalaze pod kutem od 90 stupnjeva jedan naspram drugog,izrezuju okvirni profil u v obliku.Također i u okvire krila,i u plošnoj izvedbi kao i u izvedbi u jednoj ravnini,na isti se način mogu ubaciti profili i prečke.Krojenje profila prečke i prečke okvira obavlja se na pilama za koso piljenje.Nakon prvog kosog reza se putem premještanja i nakon još jednog reza narezuje vrh koji odgovara izrezu.

2.4.0 ZAVARIVANJE PREČKI I PREČKI OKVIRA KOD PROFILA U BOJI

Na temelju veće dužinske dilatacije profila koja nastaje povećanim termičkim opterečenjem na elemente djeluju veča naprezanja i sile.Ove promjene dužine moraju se uzeti u obzir posebnim mjerama prilikom izrade,ostakljenja i prije svega prilikom montaže.

Nepovoljnom usklađenošću ovih pojedinih faktora može pod okolnostima doći do stvaranja pukotina u zavaru.Stoga se uvarivanje profila prečki i poprečnih prečki kod prozora u boji GEALAN prozorskih sustava više ne preporučuje.Ovdje se prednost daje mehaničkom spoju prečke.Kod ovih vrsta spojeva prečki će se sile koje nastaju unutar spojeva bolje obuhvatiti.

2.5.0 KROJ PREČKE I PREČKE OKVIRA(UBACIVANJE NA TUPO)

Svi profili prečki i prečki okvira mogu se u okviru ne samo uvariti nego i uvrnuti.Prečke koje se moraju uvrnuti odnosno profili prečki okvira sa stupnjevitim glodalicom prilagođavaju konturi spojnog elementa.Glodalice se mogu nabaviti kod dobavljača strojeva kod tvrtke GEALAN.Spajanje vijcima se obavlja pomoću specijalnih spojnih elemenata prečki.Za brtvljenje između prečki i okvira vidi upute za montažu poglavlje 0.5 "spojevi prečki i prečki okvira" u odnosnoj mapi sustava.

Za sustav S7000IQ:

Prilikom korištenja čl.7492 70 mora se uvijek koristiti cijev ojačanja u okviru.

3.Profili ojačanja

Profili od umjetnih materijala se,ovisno o statičkim potrebama i termičkim zahtjevima,ojačavaju sukladno smjernicama za obradu s metalnim profilima od pocinčanog čelika.

E-Modul od 250kn/cm kod termoplastičnih umjetnih materijala uvjetuje ove dodatne mjere da bi se konstrukcija prozora trajno održala uporabljivom.

U tu svrhu se u glavnu komoru GEALAN profila postavljaju ojačanja,te se profilima od umjetnih materijala spajaju s nevidljive strane pomoću samonareznih vijaka.

Ako se spajanje završnih dijelova u ojačanju vrši vijcima,također se mogu koristiti i za pričvrščivanje armiranja.Razmak spojnih točaka ne bi trebao biti veći od 40 cm kod "..00" i 25 cm kod profila u boji.U idealnom slučaju spajanje se obavlja od sredine šipke.Spajanje može uslijediti kako prije tako i nakon postupka zavarivanja.

Izbor ojačanja odabire se sukladno zahtjevima.

DIN EN 12207

"Prozori-vrata zrakopropusni",

DIN EN 12208

"Prozori-vrata nepropusni na udarnu kišu",

DIN EN 12210

"Postojanost pri opterećenju vjetrom",

DIN 1055(List 4)

"Prihvačanje tereta za zgrade,prometna opterećenja,opterećenje vjetrom kod zgrada koje nisu sklone titranju",

DIN 18056

"Prozorske stjenke,dimenzioniranje i izvedba". 

T-spojevi i križni spojevi mogu se ojačati prolaznim ojačanjem,tako da se ojačanje odmah nakon zavarivanja progura kroz još uvijek mekane unutrašnje šavove zavara.Ojačanje okvira i okvira krila je ovisno pored ostalog o izvedbi elemenata,veličini,visini ugradnje i okolnostima ugradnje.

Profili ojačanja ne trenaju se rezati,poput PVC profila,na kosi rez,oni se mogu obraditi pravokutno i trebali bi završiti najviše 5 cm ispred unutrašnjeg ruba kosog reza.Ako se obrađuju takozvane "čelične-dužine za fiksiranje",one ne bi trebale prekoračiti rastlersku mjeru od 10 cm.

Naputak:Kod ulaznih vrata se općenito propisuju zavareni kutni spojevi

Pocinčavanje rubova reza nije potrebno.Obrada ojačanja obavlja se pomoću piljenja ili prosjecanja.Dokazale su se jednostavne čelične kružne pile odnosno pile sa zaštitom.

Neovisno o veličini prozora svi profili u izvedbi "koja nije bijela"moraju se ojačati.Pri tome se mora koristiti svakako najveća moguća čvrstoča na savijanje"čeličnog ojačanja koje profil može preuzeti nakon pregleda ojačanja.

Potrebna ojačanja u okviru (vidi praktični priručnik br.6"statika")

Kod bijelih profila iz umjetnih materijala ojačanje može izostati ako:

-se naokolo pričvrsti i ako međusobni razmak sredstva za pričvršćivanje  iznosi manje od 70 cm.

-se pričvršćivanje neposredno obavlja na tijelu građevine.

Kod ostakljenja prozora  preporučuje se da se dolje vodoravno postavi ojačanje za prijenos opterećenja težina stakla.

u profila okomitih prečki ojačanje se mora pričvrstiti vijcima.U tu svrhu se iz estetskih razloga mogu koristiti vijci s bijelim glavama. 

3.1.0.Korištenje ojačanja s utorom kod profila u boji

Kako bi se spriječila deformacija kod profila u boji(akrikolor i folirani),preporučujemo da se kod krila ulaznih vrata i balkonskih vrata u okomitom području rukohvata,fiksnog dijela ili brave,u svim GEALAN sustavima koriste ojačanja s utorom art.3735 51(s3000)odnosno art.7734 51(s7000IQ i S8000IQ).

Ojačanja se prilikom isporuke moraju ispitati na vlažnost i moraju se skladištiti na suhom.Kod skladištenja na otvorenom čelik se mora pokriti sa ceradama.Ako bi se pojavio kondenzat,ojačanja se moraju odmah osušiti i neposredno nakon toga obraditi.

Specijalne mogučnosti ojačanja u sustavu S8000IQ kod profila krila art.8066..i art.8093..u boji:

Zbog velike otpornosti na savijanje profila samo kod ovih krila dopušteno je koristiti ojačanja sa minimalnom debljinom stijenke od 1,5 mm.Geometrija mora odgovarati art 8703 51.Kako bi se osigurala najbolja moguća stabilnost i trajna fuinkcija krila,preporučujemo da se i kod ovih krila koristi čelik s maksimalno mogućom otpornosti na savijanje.Svi drugi profili krila moraju se armirati kao i prije maksimalno mogućim ojačanjem.

3.2.0.Korištenje profila s 4 komore kod izvedbi s akrikolorom i drvenom dekoracijom

Kod korištenja profila iz umjetnih materijala(akrikolor i folija)može se kod večih površina na izloženom položaju i sl.doći do deformacije odnosno savijanja profila.Ovom opće poznatom fenomenu u poslovima s prozorima iz umjetnih materijala tvrtka GEALAN doskaće kod svojih produbljenih sustava ugradbenom dubinom od 74 mm kako bi se povećao poprečni presjek profila i ojačanja.Osim toga s našim profilima sa 4 komore nudimo mogučnost da se ubacivanjem posebno velikog ojačanja poveća moment nosivosti.Ova kombinacija -profil sa 4 komore i čelikom s velikim momentom tromosti-ima najbolje statičke vrijednosti svih GEALAN sustava.GEALAN preporučuje kod akrilkolornih odnosno foliranih profila korištenje verzija s 4 komore,budući da se tako opterećenja vjetrom,pojedinačna opterećenja i termičke deformacije najsigurnije mogu obuhvatiti i skinuti.

4.Vađenja,glodanja,bušenja

Ovi radovi bi se trebali obaviti iz razloga racionalizacije najšire na labavoj šipki,pri čemu se uređaji za bušenje i glodanje mogu instalirati i na drugim strojevima za obradu (npr.dvostruka pila za koso piljenje,centar za obradu.)

Postupci piljenja,bušenja i glodanja mogu se tako u jednom radnom procesu izvoditi djelomično istovremeno.Odvodnjavanje se postavlja racionalno glodanjem s utorom za vodu.Mnoge konstrukcije prozora su tako dimenzionirane da nisu potrebna nikakva glodanja kutije s bravom u čeliku.

Bušenja za kvake u čeliku otpadaju ako se koriste naše-c-vrste čelika.

npr.S3000 za krila art.3065..,lart.3093...,art.3095..=čelik art.3719 51

      S7000IQ za krila art.7066..,art7081..,art.7093..=čelik art.7704 51 odnosno art.771651

      S8000IQ za krila art.8064..,art.8065..,art.8066..,art.8072..,art.8093..,art.8094..

                        =čelik art.8704 51,art.8724 51 odnosno art.7704 51.

Potpuno prekidanje ojačanja u području kutije s bravom nije dopušteno.Glodalice s oštricom od tvrdog metala donose veliku izdržljivost.Hss-svrdla s kutom naprezanja od 3* do 5* su se dokazala.Količina i položaj otvora za odvodnjavanje može se pročitati u poglavlju 03 u mapi Opći naputci za sastavljanje i poglavlje 02.04 u odnosnoj mapi sustava.Položaj glodanja kutije s bravom i bušenja za olive se ravna svakako prema veličini krila odnosno prema okovu.

 4.1.0 Izbjegavanje površinskih oštećenja kod profila od akrikolora

Prilikom pričvršćivanja dodatnih profila(npr.vodilice za rolete)na prozorima od akrikolora sredstva za pričvršćivanje(vijci,pritezne nazuvice)moraju se prethodno izbušiti kako bi se izbjeglo pucanje po šavu odnosno trganje sloja od akrikolora.

5.Obrada

5.1.0 Skladištenje skrojenih dijelova(međuskladištenje)

Krojevi bi se privremeno trebali zavariti kako bi se izbjeglo onečišćenje površina kroja za vrijeme skladištenja.

5.2.0 Podešavanje strojeva

Podešavanje strojeva provodi proizvođać strojeva sukladno smjernicama za obradu GEALAN sustava prozora

5.3.0 Zavarivanje prozorskih profila od umjetnih materijala

Stručno zavarivanje obavlja se prema smjernici DVS 2207,dio 25(verzija listopad 1989),Njemačkog saveza za tehniku zavarivanja.

Podešavanje strojeva za zavarivanje ispituje se putem probnih zavarivanja.Predmet ispitivanja su dodatak zavarivanju i čvrstoća u kutovima kao i točnost kuta.

Probna zavarivanja moraju se uvijek provoditi prije početka proizvodnje.

6.Zavarivanje

Osnovni princip zavarivanja je tlačno-tupo zavarivanje,kod kojeg se površine poprečnih presjeka moraju spojiti pod pritiskom.Mora se obratiti pozornost na postupak zavarivanja,jer to bitno utječe na trajnost nekog prozora.Kombinirani strojevi za zavarivanje dopuštaju odvojena zavarivanja vertikalnih prečki,prečki okvira i kutova.Na strojevima za zavarivanje s više glava može se istovremeno izvoditi više prethodno navedenih zavarivanja.Profili skrojeni na pili za koso piljenje se pojedinačno ubacuju u stroj za zavarivanje,te se u svom položaju pričvršćuju pneumatskim uređajem za zavarivanje.Zagrijavanje površina krila slijedi pomoću ogledala za zavarivanje koja su napeta s folijama od PTFE (politetrafloretilen=teflon)pojačanim staklenim vlaknima.Folije trebaju spriječiti ljepljenje materijala od zavarivanja,kao i zaštititi površine krila od onečišćenja.Debljina,odnosno kvaliteta teflonske folije ima utjecaj na temperaturu zavarivanja.Preporučujemo da se isključivo koriste teflonske folije ponuđene od strane proizvođača strojeva.

Ako tijekom postupka zavarivanja ostanu onečišćenja na teflonskoj foliji,onda se ona bez odlaganja moraju ukloniti.Onečišćena teflonska folija dovodi do loših rezultata zavarivanja,a samim time i do loših rezultata zavarivanja i do odgovarajući loše čvrstoće u kutovima.

7.Čišćenje kutova

Zavarena ispupčenja PMMA-površine trebala bi se što prije ukloniti nakon postupka čišćenja.Zavareno ispupčenje na PMMA koestrudiranoj površini se kod strojne obrade mora ukloniti glatkim noževima za odsijecanje.Kod ručne obrade preporučujemo srpaste noževe.Obrada PVC šavova zavara obavlja se specijalnim automatima za čišćenje kutova koji pomoću noževa za odsijecanje i glodalima skidaju ispupčenja.Prilikom skidanja ispupčenja zavara pomoću noža za čišćenje zavara mora se obratiti pozornost na to da dubina zavara po mogučnosti bude mala.Ispupčenja se mogu ukloniti,ovisno o tipu stroja,u unutrašnjem i vanjskom kutu,na površini profila i u području brtvljenja.

Ukoliko se u pojedinačnim slučajevima ili kod posebnih izrada(npr.polukružni luk)šavovi zavara ne uklone u postupku odsijecanja,za skidanje ostataka su se dokazale brusilice s primjerice sljedećim stupnjevima granulacije:

1.brušenje:180 do 220

2.brušenje:oko 320

Važno je da ispupčenje zavara ukloni i na unutrašnjoj strani utora profila kako ne bi smetao u krilu prilikom postavljanja letvice za staklo kao i u području okova.Zona obrade bi po mogučnosti trebala zauzimati mali prostor.Putem obrade brušenjem temperatura na površini profila raste prekomjerno.Kako bi se izbjegla mjesta upada,potrebno je poštivati odgovarajuća vremena hlađenja.

 8.0 Ugradnja okova

U sustavima  S3000,S7000IQ I S8000IQ možete koristiti iste dijelove okova.Za ugradnju okova smiju se koristiti vijci koji su zaštićeni od korozije.Prilikom korištenja električnih i pneumatskih  odvijača preporučuje se brzina vrtnje uvrtanja od 500 do 700 U/min moment vrtnje na kliznoj sklopki bi trebao imati mogučnost namještanja od 2,5 do 6,5 kN/m.Time se sprečava pregrijavanje PVC materijala prilikom uvrtanja vijaka u području navoja uslijed prevelikog trenja i izbjegava se prevelika diletacija vijaka.Kod nosivih dijelova okova težina prozora ne bi se trebala preuzeti samo vijcima.Ovdje preporučujemo dijelove okova koji su dodatno opremljeni elementima koji rasterečuju sile smicanja(npr.potporne spojnice,nosivi zatici).Preporučujemo korištenje kutnih ležaja za uvrtanje prilikom uporabe navučene brtve.

Velikom pritisnom površinom brtve ne mogu se koristiti kutni ležajevi sa utorom.Prilikom prethodnog bušenja u metalu bušotina bi trebala biti manja od 1,0 mm nego što je promjer odnosnog vijka.Kod vijčanih spojeva u PVC u ne bi se trebalo više prethodno bušiti kako bi se postigla čvrstoča izvatka.Svi dijelovi okova su premazani masnim slojem koji nema kiselina.Naputke o vrstama vijaka odnosno izvedbama ispravnih tipova vijaka i obradi u ovisnosti o svrsi primjene dat će proizvođač vijaka.Za vijčani spoj okova krila dovoljan je 25 mm samorezajući vijak za ugradnju prozora.

9.0 Ostakljenje

Uporabna vrijednost prozora iz umjetnih materijala je u velikoj mjeri ovisna o stručnom ostakljenju i postavljanju podložnih pločica.GEALAN prozori od umjetnih materijala mogu se ostakliti kako na gradilištu,tako i tijekom izrade prozora.Sva se okna moraju postaviti na način da se prilikom postavljanja podložnih pločica poštuju GEALAN preporuke za postavljanje podložnih pločica(vidi poglavlje 03)odnosno preporuke proizvođača izolacijskog stakla.

Za izravnjavanje polukosog utora stakla moraju se koristiti specijalni umetci za utore stakla.Smiju se koristiti samo dopušteni umeci za utore stakla.Letvice za staklo sustava GEALAN s7000IQ i S8000IQ mogu se samo umetnuti na kosi rez.Kroj se obavlja na pilama za letvice za staklo uobičajenima u trgovini.

Kako bi se postigao čist spoj brtvi ,letvice za staklo se kroje ovisno o dužini s dužinskim dodatkom  od 1-2 mm.Ako se staklene površine dijele horizontalnim prečkama iste dubine profila,kao što su okviri/krila,onda se ovaj dužinski dodatak od 1-2 mm provodi tek od 1500 mm,tj manje dimenzije(kod podjele horizontalnih prečki)ne dobivaju dužinski dodatak.

Kod letvica za staklo zasječenih na kosom rezu ubacuju se najprije kraće letvice,duže letvice se ponešto savijaju i ubacuju u kosi rez odnosno počevši od sredine zabijaju se laganim udarcima(gumeni čekić,meki čekić).Zabijanjem letvica za staklo profil krila može pod okolnostima biti deformiran.Povratnim zabijanjem profila u pravcu letvice za staklo otklanja se deformacija.Kod fiksnih ostakljenja moraju barem donji vodoravni elementi okvira sa zaštitom biti ukrućeni kako bi se preuzele letvice za staklo.Kod većih masa stakla trebalo bi se općenito birati maksimalno moguće ukrućenje.Isto to vrijedi i sa fiksno uvrnutim krilima i slične specijalne konstrukcije.

10.Naputak za obradu aluminijskih pragova ulaznih vrata.

Naši termički odvojeni pragovi ulaznih vrata art.3481 52 u sustavu s3000 i naš art.7481 52 u sustavima s 7000IQ i S8000IQ su velikom toplinskom vodljivosti materijala(aluminij)isključivo ograničeni za korištenje na ulaznim vratima prema nezagrijanim predsobljima odnosno stubištima.

Za korištenje u zagrijanim stambenim prostorijama,odnosno balkonskim vratima,zbog mogučnosti stvaranja kondenzata takvi pragovi nisu prikladni.Preporučuje se priključak materijala koji nisu osjetljivi na vlagu,kao npr oblaganje keramičkim pločicama ili PVC pod.Tada se izbjegava kontakt praga s oblogom poda,npr parketni pod.

Za područje korištenja npr.balkonskih vrata može se posegnuti za GFK pragovima art.3841 60(s3000)i art.7483 60 (S7000IQ,S8000IQ) s četkastom brtvom.Boljom toplinskom izolacijom materijala GFK (umjetni materijali pojačani vlaknima stakla)kao i dodatnom zračnom komorom iza četkaste brtve pojavljuju se veće površinske temperature na unutrašnjoj strani praga prema prostoriji.Time se reducira opasnost od stvaranja kondenzata.Kako bi se u potpunosti isključila opasnost od stvaranja kondenzata u stambenom području,preporučujemo da se balkonska vrata izrađuju od ophodnim okvirom sa zaštitom.

11.Pričvršćivanje okvira i ugradnja

Detaljne preporuke za montažu se nalaze u našem praktičnom priručniku br 3 Montaža.

Ove preporuke za ugradnju su osnova RAL GZ 716/1 i vrijede kako za bijele tako i za prozore u boji i folirane prozore.Prozori u boji i folirani prozori se zbog veće diletacije načelno moraju tako pričvrstiti da su moguća diletacijska kretanja.Priključne fuge se također moraju izraditi kao diletacijske fuge.Kruta pričvršćenja se preporučuju smo u sredini prozora.Preostala pričvršćenja bi trebala biti klizna.Razmak pričvršćenja unutrašnjeg kuta okvira sa zaštitom mora kod bijelih prozora iznositi oko 15 cm.Razmak pričvršćenja međusobno ne smije biti veći od 70 cm.

Pvc stolarija Final Forma